Dự Án Văn Phòng Hian Group

Vị trí:KĐT Vạn Phúc, P.HBP, TP. Thủ ĐứcDiện tích:200m2
Thời gian:Năm 2022Chức năng:Văn phòng, cửa hàng trưng bày
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Văn Phòng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Văn Phòng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Văn Phòng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Văn Phòng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Văn Phòng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Văn Phòng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Văn Phòng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Văn Phòng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Văn Phòng