Dự Án Nhà Hàng Chicken Face

Vị trí:TP. Đà Lạt, Lâm ĐồngDiện tích:480m2
Thời gian:Năm 2022Chức năng:Nhà hàng fast food, tổ chức sự kiện

Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Hàng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Hàng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Hàng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Hàng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Hàng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Hàng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Hàng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Hàng