Dự Án Sài Gòn Coffee

Vị trí:TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí MinhDiện tích:320m2
Thời gian:Năm 2023Chức năng:Quán cafe, cơm văn phòng
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe
Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cafe