Dự Án Han Coffee

Vị trí:TP. Vũng TàuDiện tích:400m2
Thời gian:Năm 2020Chức năng:Quán cafe, thức ăn nhẹ
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe
Thiết Kế Nội Thất Quán Cafe