Làm việc nhanh lẹ, chất lượng, bản vẽ chi tiết rõ ràng.