Anh rất hài lòng và sẽ tiếp tục hợp tác cùng Hian trong các dự án tiếp theo.